sootinclaimon.wordpress.com
ความอัศจรรย์แห่งพระกุมารชีพ ผู้ทำให้จีนซาบซึ้งในพุทธศาสนา #ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย
#ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ วันที่ 24 ธ.ค. 2562 เวลา 18:30 น. พระกุมารชีวะ หรือกุมารชีพ เป็นนักแปลพุทธศาสนปกรณ์ผู้ยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์จีน ผู้แปลพระสูตรครั้ง…