sootinclaimon.wordpress.com
ภูมิบ้านภูมิเมือง : วัดสุวรรณดาราราม-ภูมินิวาสสถานพระปฐมราชวงศ์จักรี
#ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า ภูมิบ้าน ภูมิเมือง : วัดสุวรรณดาราราม-ภูมินิวาสสถานพระปฐมราชวงศ์จักรี วันอาทิตย์ ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562, 06.00 น. คณะชมวัดสุวรรณดาร…