sootinclaimon.wordpress.com
สัมผัสเสี้ยวชีวิต ‘ด.ต.วิไล’ ครูตชด.ถักทอรร.ในฝันของท้องถิ่น
#ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก สัมผัสเสี้ยวชีวิต ‘ด.ต.วิไล’ ครูตชด.ถักทอรร.ในฝันของท้องถิ่น 12 ธันวาคม 2562 – 00:05 น. เปิดอ่าน 904 ครั้ง สัมผัสเสี…