sootinclaimon.wordpress.com
10 อาชีพในไทยที่อาจไม่ได้ไปต่อในปี 2020
#ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ วันที่ 02 ธ.ค. 2562 เวลา 07:47 น. อาชีพที่คนไทยเสี่ยงตกงานในปีหน้า จากการคาดการณ์รองประธานสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ กระท…