sootinclaimon.wordpress.com
เกษตรฯเร่งชงครม.ใช้วันแมปแก้ปัญหาที่ดินทับซ้อน
ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า x เกษตรฯเร่งชงครม.ใช้วันแมปแก้ปัญหาที่ดินทับซ้อน วันพุธ ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562, 06.00 น. “ธรรมนัส” ลงพื้นที่นราธิวาส หนุนโรงเรียนสอน…