sootinclaimon.wordpress.com
ส่องเกษตร : บริหารขาประจำแบบขาจร
ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า x ส่องเกษตร : บริหารขาประจำแบบขาจร วันพุธ ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562, 06.00 น. ย่างเข้าสู่ปลายพฤศจิกายน อีกไม่นานก็จะเข้าสู่ปีใหม่ ช่วงเ…