sootinclaimon.wordpress.com
สหกรณ์ศรีสะเกษระดมสมอง ทำแผนแก้ปัญหาการบริหารงาน
ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า x สหกรณ์ศรีสะเกษระดมสมอง ทำแผนแก้ปัญหาการบริหารงาน วันพุธ ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562, 06.00 น. นางอัญชลี ศรีหามาตย์ สหกรณ์จังหวัดศรีสะเก…