sootinclaimon.wordpress.com
ชายคาพระพิรุณ : 4 พฤศจิกายน 2562
ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า ชายคาพระพิรุณ : 4 พฤศจิกายน 2562 วันจันทร์ ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562, 06.00 น. กรมประมง ร่วมกับ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) กำหนด…