sootinclaimon.wordpress.com
คุยกัน7วันหน : ‘เกรตา ธุนเบิร์ก’ ล่องเรือไปประชุมยูเอ็น
ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า คุยกัน7วันหน : ‘เกรตา ธุนเบิร์ก’ ล่องเรือไปประชุมยูเอ็น วันอาทิตย์ ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2562, 06.00 น. เกรตา ธุนเบิร์ก สาวนักรณรงค์เรื่อง…