sootinclaimon.wordpress.com
ส่องสหกรณ์ : ข้าวหอมนิล
ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า ส่องสหกรณ์ : ข้าวหอมนิล วันพฤหัสบดี ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2562, 06.00 น. ข้าวหอมนิล สหกรณ์เกษตรอินทรีย์ทัพไทย จำกัดเป็นข้าวที่มีกลิ่นหอมเป…