sootinclaimon.wordpress.com
Star Retro : การทำงานอย่างมืออาชีพ ของสาวเก่งวัย 47 ‘อุ๋ม-อาภาศิริ’
ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า Star Retro : การทำงานอย่างมืออาชีพ ของสาวเก่งวัย 47 ‘อุ๋ม-อาภาศิริ’ วันอาทิตย์ ที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2562, 06.00 น. ด้วยรูปหน้าที่โดดเด่นเป็…