sootinclaimon.wordpress.com
Star Retro : ‘ตัวร้ายที่มีชีวิตชีวา’ คำนิยามของ ‘เอ-พศิน เรืองวุฒิ’
ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า Star Retro : ‘ตัวร้ายที่มีชีวิตชีวา’ คำนิยามของ ‘เอ-พศิน เรืองวุฒิ’ วันอาทิตย์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562, 06.00 น. ในจอ…เขาคือนั…