sootinclaimon.wordpress.com
สกู๊ปพิเศษ : 2 นักแสดง 1 ผู้กำกับ คอนเฟิร์มความต่าง หนังผีไทย ‘พี่นาค’
ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า สกู๊ปพิเศษ : 2 นักแสดง 1 ผู้กำกับ คอนเฟิร์มความต่าง หนังผีไทย ‘พี่นาค’ วันจันทร์ ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562, 06.00 น. เตรียมบาตรให้พร้อ…