sootinclaimon.wordpress.com
“ปู่คออี้” ผู้นำทางจิตวิญญาณแห่ง “ป่ากะเหรี่ยงต้นน้ำเพชร”
ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก “ปู่คออี้” ผู้นำทางจิตวิญญาณแห่ง “ป่ากะเหรี่ยงต้นน้ำเพชร” คนในข่าว : 2 ส.ค. 2561 ดูเหมือนว่า “ปู่คออี้&…