sootinclaimon.wordpress.com
กรมหม่อนไหม สนองนโยบายรัฐฯ “การตลาดนำการผลิต”นำร่อง7จังหวัด
ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก กรมหม่อนไหม สนองนโยบายรัฐฯ “การตลาดนำการผลิต”นำร่อง7จังหวัด เกษตร/ทำกิน/สัตว์เลี้ยง : 1 วันที่ผ่านมา กรมหม่อนไหม สนองนโยบ…