sootinclaimon.wordpress.com
กรมฝนหลวงชี้แจงกรณีเครื่องบินฝนหลวง CN 235เกิดอุบัติการณ์
ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก กรมฝนหลวงชี้แจงกรณีเครื่องบินฝนหลวง CN 235เกิดอุบัติการณ์ เกษตร/ทำกิน/สัตว์เลี้ยง : 7 ชั่วโมงที่ผ่านมา กรมฝนหลวงชี้แจงกรณีเครื่องบินฝ…