sootinclaimon.wordpress.com
มาเลเซียเมินจีนปล่อยอุยกูร์ 11 คนที่หนีจากไทยไปตุรกีแล้ว
ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก มาเลเซียเมินจีนปล่อยอุยกูร์ 11 คนที่หนีจากไทยไปตุรกีแล้ว ต่างประเทศ > ข่าวต่างประเทศ : 12 ต.ค. 2561 (AFP-แฟ้มภาพไม่เกี่ยวกับเรื่อง…