sootinclaimon.wordpress.com
‘ภูเก็ต’ ภาพจำกับภาพจริง
ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ 18 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10:10 น…. อ่านต่อได้ที่ : โดย/ภาพ : กาญจน์ อายุ ภาพจำของภูเก็ตคือ ความแพง แต่ภาพจริงของเมืองนี้คือ ความ…