sootinclaimon.wordpress.com
ดวงชะตา โดย ศ.บัณฑิตกุล : ระหว่างวันที่ 19 – 25 กันยายน 2559
ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า วันจันทร์ ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2559, 06.00 น. ราศีเมษ 13 เมษายน ถึง 14 พฤษภาคม สัปดาห์นี้หากมีใครชักชวนให้ท่านเข้าร่วมงานบุญท่านควรไปร่วม…