sootinclaimon.wordpress.com
อาตี๋มี 15 นิ้วมือ 16 นิ้วเท้า
ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ โดย ดอย ดอกฝิ่น 26 ก.ย. 2559 05:01 อ่านข่าวต่อได้ที่: เด็กชายชาวจีนเกิดมาพร้อมกับกรรม มีนิ้วมากเกินความจำเป็น คือมีนิ้วมือ 15 นิ้ว…