sootinclaimon.wordpress.com
น้ำหยดใช่แค่ประหยัดน้ำ
ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ โดย สะ-เล-เต 21 เม.ย. 2559 05:01 อ่านข่าวต่อได้ที่: หัวใจสำคัญของระบบน้ำหยดมีอะไรบ้าง อยู่ตรงไหน บอกกล่าวกันไปแล้ว…วันนี้มาว…