sootinclaimon.wordpress.com
คืบหน้า…กฟก.ลุยแก้หนี้
ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ โดย สะ-เล-เต 26 เม.ย. 2559 05:01 อ่านข่าวต่อได้ที่: เป็นไปตามสัญญา…หลังสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) ได้บอร์ดคร…