sootinclaimon.wordpress.com
TOFUSAN น้ำเต้าหู้…สุดฮิต โกยปีละ 200 ล้าน!
ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือเส้นทางเศรษฐี วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ปีที่ 21 ฉบับที่ 391 เสริมไอเดีย ณัฏฐ์ฤดี รวยนิรันดร์ TOFUSAN น้ำเต้าหู้…สุดฮิต โกยปีละ 200 ล้าน! …