sootinclaimon.wordpress.com
ดาวเรืองตัดดอก อาชีพเสริมสร้างรายได้ดี ที่บางมูลนาก (ตอนที่ 1)
ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือเทคโนโลยีชาวบ้าน วันที่ 01 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ปีที่ 28 ฉบับที่ 616 บันทึกไว้เป็นเกียรติ ทวีศักดิ์ ชัยเรืองยศ ดาวเรืองตัดดอก อาชีพเสริมสร้างรายได้ดี…