sootinclaimon.wordpress.com
ถอดโมเดล “ญี่ปุ่น” พัฒนาหุ่นยนต์ ปั้นฝันคลัสเตอร์โรบอติก
ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ โดย ไทยรัฐฉบับพิมพ์ 4 ก.ค. 2559 05:01 อ่านข่าวต่อได้ที่: นโยบายล่าสุดของรัฐบาลชุดปัจจุบัน คือ การสร้าง “ทำเลเพชร” ให้เกิดขึ้นในพื้…