sootinclaimon.wordpress.com
หัวใจน้ำหยด…ชดเชยแรงดัน
ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ โดย สะ-เล-เต 19 เม.ย. 2559 05:01 อ่านข่าวต่อได้ที่: เมื่อวาน…นำความรู้เบื้องต้นพื้นฐานของระบบน้ำหยดจาก ปรเมศวร์ สมพงษ์ ผู้จั…