sootinclaimon.wordpress.com
รู้จักระบบน้ำหยดจริงแค่ไหน?
ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ โดย สะ-เล-เต 18 เม.ย. 2559 05:01 อ่านข่าวต่อได้ที่: โลกร้อนแล้ง น้ำหายาก….ระบบน้ำหยดได้รับความสนใจจากเกษตรกรบ้านเรามากขึ้น&#…