sootinclaimon.wordpress.com
คูลเชน…ยืดอายุผลผลิต
ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ โดย สะ-เล-เต 12 เม.ย. 2559 05:01 อ่านข่าวต่อได้ที่: มีโอกาสไปชมโรงงานรับซื้อพริกหนุ่มจากเกษตรกรที่สุโขทัย… รวบรวมผลผลิตส่งขา…