sootinclaimon.wordpress.com
‘ไม้แข็ง’คสช.ยังอยู่ครบ!!
ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก การเมือง : ข่าวทั่วไป วันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน 2559 ‘ปลดล็อก’ ห้ามออกนอกปท. เป็นแค่เรื่องเล็กๆ ใครหน้าไหนอย่าได้คิดลองดี &#…