sootinclaimon.wordpress.com
“กวางตุ้งต้มจับฉ่าย” กับข้าวต้มร้อนๆ ล้ำขนาด!
ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือเทคโนโลยีชาวบ้าน วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ปีที่ 28 ฉบับที่ 613 ผักในบ้านของคนขี้เกียจ เชตวัน เตือประโคน “กวางตุ้งต้มจับฉ่าย” กับข้าวต้…