sootinclaimon.wordpress.com
สมองและจิตเป็นนาย ในการกำหนดประสิทธิภาพของการรักษาโรค
ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ โดย หมอดื้อ 3 เม.ย. 2559 05:01 ความคาดหวังและความเชื่อมั่นในการรักษาของผู้ป่วยมีผลอย่างมากต่อภาวะความเจ็บป่วยที่ผู้ป่วยกำลังเผชิญอ…