sootinclaimon.wordpress.com
จูบกับใคร จูบทำไม จูบท่าไหน แล้วยังไง (2)
ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ โดย หมอดื้อ 27 มี.ค. 2559 05:01 จูบตอนที่แล้ว ว่าถึงว่ากระบวนการจูบ ใช้เส้นประสาท 5-6 เส้นเอง แต่แท้จริงแล้วในความเห็นของหมอเองทุก…