sootinclaimon.wordpress.com
การเลือกรองเท้าที่เหมาะสมในผู้ป่วยเบาหวาน
ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ โดย คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี 22 เม.ย. 2559 05:01 เท้าเป็นอวัยวะสำคัญที่ทำหน้าที่รองรับน้ำหนักและเคลื่อนไหว แต่หลายคนมักจะละเลยกา…