sootinclaimon.wordpress.com
“ผักโขมจีน” ปลูกง่าย กินง่าย เสริมแกร่ง ให้กระดูกและฟัน
ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือเทคโนโลยีชาวบ้าน วันที่ 01 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ปีที่ 28 ฉบับที่ 610 ผักในบ้านของคนขี้เกียจ เชตวัน เตือประโคน “ผักโขมจีน” ปลูกง่าย กินง่าย…