sootinclaimon.wordpress.com
ข้อควรรู้กับประชามติร่างรธน.
ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก การเมือง : ข่าวทั่วไป วันศุกร์ที่ 15 เมษายน 2559 มอนิเตอร์ร่างรัฐธรรมนูญ : ข้อควรรู้กับประชามติร่างรธน. : โดย…สำนักข่าวเนชั่น …