sootinclaimon.wordpress.com
‘บ้านสระพัฒนา’แปรรูปเห็ดปลอดภัยตราHappy life
ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก เกษตร-วิทยาศาสตร์-ไอที : ข่าวทั่วไป วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2559 ทำมาหากิน : ‘บ้านสระพัฒนา’ แปรรูปเห็ดปลอดภัย ตรา Happy life เอาใจคนรักสุ…