sootinclaimon.wordpress.com
‘จูลี’คว้าปริญญาตรีม.อัลอัซฮัร
ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก การศึกษา-สาธารณสุข-สิ่งแวดล้อม : ข่าวทั่วไป วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2558 เปิดโลกการศึกษามุสลิม ตอน : ‘จูลี’คว้าปริญญาตร…