sootinclaimon.wordpress.com
‘ขนมเค้ก’ สไตล์ญี่ปุ่น สานฝัน ‘นัฏฎา วิวัฒนะปทุม’
ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก เกษตร-วิทยาศาสตร์-ไอที : ข่าวทั่วไป วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2559 หนักเอาเบาสู้ : ‘ขนมเค้ก’ สไตล์ญี่ปุ่น สานฝัน ‘นัฏฎ…