sootinclaimon.wordpress.com
โต้ลมหนาวยอดดอยช้าง ชม ‘ลีซอ’ ปลูกกาแฟคุณภาพ
ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก เกษตร-วิทยาศาสตร์-ไอที : ข่าวทั่วไป วันอาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2559 ท่องโลกเกษตร : โต้ลมหนาวยอดดอยช้าง ชม ‘ลีซอ’ ปลูกกาแฟคุ…