sootinclaimon.wordpress.com
กิ๊กโดนกั๊ก
ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือเส้นทางเศรษฐี วันที่ 01 กันยายน พ.ศ. 2558 ปีที่ 21 ฉบับที่ 380 เทคโนโลยีสร้างอาชีพ สุเทพ โลหณุต กิ๊กโดนกั๊ก คุณจะรู้สึกเช่นไรถ้าวันหนึ่งฮาร์ดดิสก์ หร…