sonphuoc.com
Bylines
Một vài bài viết của tôi được lưu giữ trên các trang mạng khác (đang cập nhật). ESQUIRE VIETNAM: Sia Furler: Không cần nổi tiếng (03/2015) Tony Bennett: Quý ông hát Jazz (04/2015) 4 album nổi bật c…