sonphuoc.com
‘On The Beach At Night Alone’ – Nỗi buồn của “kẻ thứ ba”
‘On The Beach At Night Alone’ – Nỗi buồn của “kẻ thứ ba” – Cậu vẫn đang tìm kiếm tình yêu à? – Tình yêu ở đâu chứ? Nó thậm chí còn không hiện hữu. Cậu phải…