sonphuoc.com
‘Tiếng hót từ bụi mận gai’ – Khi Phương Linh rũ cánh và lột xác
‘Tiếng hót từ bụi mận gai’ – Khi Phương Linh rũ cánh và lột xác Từ Pha Lê (2009) cho đến Tiếng hót từ bụi mận gai (2013) là cả một bước tiến lớn đối với Phương Linh. Đĩa nhạc có n…