soniajach.pl
Projekt magisterski
Analiza wybranych metod prowadzenia rozgrywki w grach wideo Projekt magisterski zakłada stworzenie funkcjonalnego poziomu gry komputerowej, która będzie podłożem do przeprowadzenia badań na dwudziestoosobowej grupie graczy w kontekście prowadzenia rozgrywki przez tworców. Praca obejmuje zaprojektowanie przestrzeni pozwalającej na rozgrywkę liniową, umieszczeniu elementów wspierających oraz przygotowaniu metody badawczej bazującej na mapach cieplnych oraz pomiarze czasu i ilości […]