soniajach.pl
Kaja Bianka I
Na zlecenie zawodniczki IFFB Bikini Fitness – Kai Bianki Daroszewskiej – stworzyłam projekt wizytówki oraz ulotki reklamującej usługi z zakresu treningu personalnego, jaki oferuje na terenie Polski i Szwecji.