songchungvoitieuduong.com
5 bài tập thể dục cho người bệnh tiểu đường | Sống chung với Tiểu đường %
Tập thể dục cũng là một phương pháp hữu hiệu để kiểm soát đường huyết của mình. Dưới đây là 5 bài tập thể dục cho người bệnh tiểu đường.