sondrestraume.org
Diagnosekriterier Asperger syndrom
Tabell 1: Diagnostiske kriterier for Aspergers syndrom fra Gillberg og Gillberg (1989) 1. Store problemer i forhold til gjensidig sosialt samspill (uttalt egosentrisk) (minst to av følgende) a. ma…