sondrestraume.org
Kurs
Jeg kan om ønskelig avholde kurs om autismespekterforstyrrelse. Jeg har til nå kun avhold et kurs om dette og vil fortsette å gjøre dette gratis hvert fall frem til jeg mestrer kursholding som en p…