sondrestraume.org
Funksjonshemmedes rettigheter – gjemt, glemt og ignorert
Jeg har fått en del forespørsler om å dele appellen jeg holdt på torget i Sandefjord i dag i anledning av markeringen av funksjonshemmedes rettigheter. Jeg legger den derfor ut her slik at alle som…