sondrestraume.org
Sensorisk integrasjon dysfunksjon (SID)
For mye informasjon Ved SID klarer ikke hjernen å prosessere informasjonen den får gjennom sanseinntrykkene på en adekvat måte, noe som for mange resulterer i en overbelastning av hjernen. Videoene…